ONION DAY 2_MAURIZIO BACCHI-edited

Maurizio Bacchi, Ceo of Cora Seeds s.r.l.

TARİHÇE

Cora Seeds, aile şirketinde edindiği deneyimi ve önemli yerel tohum şirketleriyle işbirliğini iyi bir şekilde değerlendiren Maurizio Bacchi’nin inisiyatif ve kararlılığı ruhuyla 5 Eylül 2006’da kuruldu.
Cora Seeds’in ilk büyük projesi soğan yetiştiriciliğidir.
2007 ve 2008 yılları arasında İtalya’daki ilk ticari ağ oluşturuldu ve günümüzde Cora Seeds’in başlıca türleri olan ileri araştırma ve geliştirme projeleri başlatıldı. 2010 yılında ofisler, depo ve laboratuvardan oluşan yeni genel merkez inşa edildi ve ilk dış ticaret ağı kuruldu.
2011’de Latina’daki araştırma istasyonu açıldı; yapraklı sebzelerin ıslah projeleri başladı.
2014 yılında şirket, ticari yapısını daha da güçlendirdi ve çeşitli sektörlerdeki yüksek profilli profesyonelleri bünyesine katarak yeni üretim süreçleri uygulamaya koydu.
2017 yılında tohum üretim ekibi, üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalarda daha fazla kontrol sahibi olmak için oluşturuldu. Tohum seçimi ve teknolojisi için de yeni makineler kuruldu.
2020 yılında, Afrika ve Orta Doğu pazarlarındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla, deney istasyonu Antalya’da (Türkiye) bulunan Cora MENAA projesi şekillendi.